Image: F. Bruère

De 1996 a nos jours
Les defis de la modernite

2002 SLS V8 4.6 l

2009 CTS.
V-6 219c.i 3,600c.c.

2010 Escalade Hybrid. V-8 366c.i.
6,000c.c.